Historie

2006
Založení

Zoopark Zájezd byl založen Danou Fraňkovou a Jiřím Markem v roce 2006 jako obecně prospěšná společnost. 

2008
U lemurů

V roce 2008 začaly stavební práce na ubikacích pro zvířata v místech, kde dnes najdete hlavní část zoo (U lemurů).

2009
1. září
Otevření

Byla slavnostně otevřena tehdejší minizoo s 18 druhy zvířat (např. karakal, kolonok, muntžak malý, lemur kata, tamarín bělohubý), z nichž část zůstala v zázemí zoo (např. kriticky ohrožený leguán modravý).

2010
První rok provozu

V roce 2010 (od 1. května do 30. září, kdy byla zoo otevřena pro veřejnost) navštívilo Zoopark Zájezd 5690 návštěvníků.

2010
Licence a rozšíření (U velbloudů)

V tomto roce MŽP udělilo Zooparku Zájezd licenci zoologické zahrady a byla zahájena výstavba nové části zoo (dnešní část “U velbloudů”) na pozemcích mimo intravilán obce Zájezd. První ubikací v této části byl právě přístřešek a venkovní výběh pro velbloudy dvouhrbé. Celkový počet chovaných druhů zvířat vzrostl na 40. V roce 2010 byl do provozu uveden web zoo a založen profil na sociální síti Facebook.

2011
Zájem roste a dále se rozrůstáme

Zájem o nově založenou zoo stoupal a v roce 2011 ji navštívilo již 16000 návštěvníků. V expozicích přibyly např. surikaty, lamy alpaky, pár ocelotů velkých a byl rovněž založen oblíbený dětský koutek s kozami kamerunskými.

2013
Nové parkoviště

V roce 2013 jsme vybudovali nové příjezdové cesty s podélným stáním pro až 60 automobilů. Celková návštěvnost v tomto roce se zvýšila na téměř 30000. Vstupné činilo 50 Kč pro dospělého a 25 Kč pro seniory a studenty.

2015
Příměstský tábor a stavba Terárií

Koncem roku 2015 začala stavba nového vnitřního pavilonu Terária a počet chovaných druhů vzrostl již na 54. Došlo i k rozšíření nabídky environmentálně zaměřených programů o příměstské tábory. Prvního ročníku se zúčastnilo 22 dětí.

2017
Březen
Největší veřejná kolekce chameleonů

Terária byla dokončena a zpřístupněna v březnu 2017. Tím se veřejnosti otevřela možnost spatřit největší veřejně dostupnou kolekci chameleonů ze všech zoologických zahrad na světě, dále např. tangarovití ptáci, z nichž některé Zoopark Zájezd choval jako jediné zařízení v Evropě.

2017
Dětské hřiště a Ušákov

V nové části zoo bylo vybudováno dětské hřiště a nová expozice Ušákov pro největší plemeno králíků Belgický obr. Počet chovaných druhů v roce 2017 stoupl na 95.

2018
Hranice 100 druhů zvířat

Hranici 100 druhů překonal Zoopark Zájezd v roce 2018, kdy byl počet chovaných druhů 105. Rostoucí návštěvnost s sebou přinesla i nutnost zajistit dostatečnou infrastrukturu pro lidi.

2019
Občerstvení a veverky

V roce 2019 tak došlo ke zbudování nového občerstvení poblíž dětského hřiště. K velké radosti návštěvníků jsme vybudovali i novou průchozí voliéru pro veverky obecné, která se okamžitě stala jednou z nejoblíbenějších expozic.

2020
Kavárna a přírodní učebna

Občerstvení doplnila i nová kavárna a přírodní učebna využívaná např. pro sokolnické ukázky nebo příměstské tábory.

2021
Další rozšíření

Další významnější rozšíření započalo v roce 2021, kdy začala rekonstrukce starších voliér v části “U lemurů”. Ty nahradí nový pavilon Latinská Amerika. Návštěvnost v roce 2021 činila téměř 72000.

2022
Rozšíření dětského hřiště

V roce 2022 bylo s podporou Středočeského kraje dokončeno rozšíření dětského hřiště. V této nové vzniklé zóně pro návštěvníky přibyla i nová kavárna a významně se zvýšila kapacita pro sezení. V dalších letech zde přibydou i expozice pro zvířata.

2023
Tropický skleník

Hned zkraje roku byl dokončen tropický skleník s něíkolika druhy plazů, obojživelníků a ptáků. Skleník je součástí expozičního Latinská Amerika, proto všechny druhy zvířat i rostlin pochází ze Střední nebo Jižní Ameriky.