Želva zelenavá

Testudo hermanni / Hermann’s tortoise

Želva zelenavá je poměrně široce rozšířena na Balkánském a Apeninském poloostrově, na mnoha středomořských ostrovech a dokonce i v jižní Francii a na severu Španělska. Často je k zastižení v ranních hodinách, kdy se „pase“ na travnatých loukách. Při pohybu vegetací je častěji dříve slyšet než vidět. Potravu si doplňuje drobnými bezobratlými (např. šneky) a dokonce i trusem velkých býložravců. Tento druh je k vidění v letní sezoně ve venkovním pro evropské suchozemské želvy.

Sdílet:

Adoptujte si mě

Přirostla jsem vám k srdci ?

Chcete být součástí mého života?

Staňte se mým adoptivním rodičem!

Vaše podpora má pro naši zoo velký význam.