Zoopark Zájezd vrací kriticky ohrožené koroptve zpět do přírody

První vypuštěné koroptve v okolí obce Zájezd. Foto: Jiří Marek

Od loňského roku pracují chovatelé Zooparku Zájezd na posílení divoké populace koroptve polní, která je v české přírodě kriticky ohrožená. Celkem vypustili 22 zvířat. S projektem plánují pokračovat i v dalších letech a populací koroptví pravidelně podporovat dalším vypouštěním odchovaných jedinců.

Koroptev polní je menší druh hrabavého ptáka z čeledi bažantovitých s oranžově zbarvenými tvářemi a hrdlem. Živí se rostlinami a semeny, na jaře a v létě požírá různé druhy hmyzu. Tento dříve velmi hojný polní druh je dnes v naší krajině na pokraji vyhynutí. Zatímco před sto lety žilo na území dnešního Česka odhadovaných pět milionů koroptví, v současnosti jich přežívá méně než 1,3 % původních stavů. Hlavní příčiny ohrožení koroptve jsou zřejmé a původ mají ve změně hospodaření se zemědělskou krajinou. Průmyslové zemědělství, konkrétně velkoplošné pěstování monokultur, mechanizace a především chemizace zapříčinily dramatické poklesy živočichů, kteří jsou přímo vázáni na polní prostředí. „Já jako pamětník si pamatuji z okolí obcí Zájezd, Stehelčeves nebo Dřetovice koroptve, které se zde vyskytovaly ve stovkách. Bylo to tak v 50., 60., ale ještě i v 70. letech. Dnes jsou počty koroptví minimální a mohou za to zásadní změny v zemědělství. Především používání chemikálií, které se následně dostávají i do potravy divokých zvířat třeba prostřednictvím hmyzu,“ popisuje Petr Frühauf, myslivecký hospodář Honitby Budeč, pod kterou obec Zájezd spadá.

Koroptev polní je u nás považována za kriticky ohroženou. Foto: Jiří Marek

„Historicky jsou z okolí naší zoo doložené vysoké stavy koroptve polní, dnes se s ní zde však setkáváme spíš sporadicky. Ta početnost je v současnosti tak malá, že každý pták, který se do přírody dostane, je prospěšný. Chceme proto přispět k obnově populace koroptve, a to nejen vypouštěním odchovaných jedinců, ale rovněž i změnami v krajině. Každá zachovaná nebo obnovená mez, remízek nebo nezoraný okraj cesty k tomu mohou dopomoci,“ říká kurátor Zooparku Zájezd Jiří Marek ml. „S projektem jsme začali ve spolupráci s dalšími českými zoo v loňském roce, kdy jsme pořídili dospělé jedince. Ty jsme začátkem dubna vypustili do tří hnízdních voliér umístěných v lokalitě budoucího vypouštění. Ve dvou voliérách se podařilo úspěšné hnízdění. Snažili jsme se do odchovu mláďat zasahovat co možná nejméně, aby měli co nejvíc klidu. Jejich plachost totiž velmi ovlivní šanci na jejich přežití. Když se po vypuštění budou bát nejen lidí, ale i dalších zvířat, která mohou být potenciálními predátory, zvyšuje se šance na úspěšnost projektu. Celkem se nám podařilo odchovat 25 mláďat, z nichž si část necháváme pro budoucí chov. Mladí ptáci se s rodiči drží ve skupině do příští hnízdní sezony. Do přírody jsme tak vypustili dvě skupiny rodičů a mláďat v celkovém počtu 22 jedinců. Koroptev se může pohybovat v širším okolí, tak uvidíme, jestli se s „našimi“ zvířaty budeme setkávat přímo v okolí zoo nebo v sousedství, “ dodává Marek ml.

Zoopark Zájezd hodlá v projektu vypouštění koroptví polních pokračovat. Foto: Jiří Marek

Zoopark Zájezd hodlá v projektu vypouštění koroptví polních pokračovat. „Po nějakých třech až pěti letech bude možné posoudit, zda je početnost koroptví v okolí naší zoo vyšší,“ popisuje kurátor. Podpořit vypouštění koroptví mohou i návštěvníci. „Podpora veřejnosti je pro nás velmi důležitá. Koroptve mohou lidé podpořit třeba už tím, že si udělají výlet do naší zoo s rodinou a přispějí tím na ochranářské a vzdělávací aktivity, kterým se věnujeme,“ říká vedoucí vzdělávání Daniel Koleška.

Zoopark Zájezd je otevřen každý den. V období od října do začátku března je to od 10 do 16 hodin. Chová více než 100 druhů zvířat a každým rokem se významně rozrůstá.

Reportáž z vypouštění koroptví polních. Video: Daniel Koleška

Sdílet:

Další články