Zoopark Zájezd zrevitalizoval větrolam a vysadil přes 1300 původních dřevin

Zájezd Zoopark se pustil do obnovy nedalekého větrolamu, kde vysadili celkem 570 stromů a 810 keřů. Ty by měly obnovit funkci větrolamu a podpořit biodiverzitu v okolí zoo. Všechny vysazené dřeviny jsou druhy, které se původně vyskytovaly na našem území. Projektu se zúčastnilo několik desítek dobrovolníků.

„V přípravné fázi jsme vyřezali nepůvodní dřeviny, které zde vyrostly za posledních 10 let, kdy jsme dělali poslední úpravu. Jednalo se především o čimišník stromovitý pocházející z Asie nebo javor jasanolistý a netvařec křovitý, které jsou původní v Americe. Součástí přípravy větrolamu pro výsadbu bylo i využití štěpky z vyřezaných keřů. Tu jsme použili pro vybudování několika stanovišť pro hmyz, plazy nebo obojživelníky. Rozkladem štěpky a navršením starších větví dojde k vytvoření kompaktních hromad plných různých štěrbin a skulin, kde pak mohou různé druhy živočichů najít útočiště a potravu. Moc se těšíme na jarní monitoringy, až budeme zjišťovat, co vše se nám na stanovištích usídlilo,“ přibližuje průběh projektu ředitel Zooparku Zájezd Jiří Marek. Zaměstnanci zoo vysadili za pomoci dobrovolníků celkem 1380 dřevin. 570 z toho byly stromy – např. dub letní, habr obecný, jeřáb ptačí, lípa malolistá nebo několik druhů ovocných stromů. Mezi 810 keři byly například brsleny evropské, dříny obecné nebo ptačí zob. „Obnovou větrolamu jsme chtěli docílit skladbu dřevin blízkou původnímu složení stromů a keřů na našem území. Zároveň tak docílíme obnovy funkce větrolamu, který už byl na několika místech bez dřevin. Díky tomu by nemělo docházet k větrné erozi polí. Dřeviny jsme volili tak, aby došlo k posílení biodiverzity v okolí. Menší keře i vzrostlé stromy budou sloužit jako úkryt spoustě zvířat, další plodící dřeviny pak poskytovat potravu,“ vysvětluje ředitel Marek.

 

Úprav i samotné výsadby se zúčastnilo několik desítek dobrovolníků. “Měli jsme tu spoustu lidí, kteří zareagovali na naši výzvu, že hledáme pomoc s prořezáváním i výsadbou. Pomohli nám také žáci základní školy ve Stehelčevsi, kteří si předtím dali ještě přespání v areálu zoo s lektory kurzu přežití z DDM Praha 6 – Vypich. V listopadu nám zase přišla mezinárodní skupina z jedné velké firmy. Všem bych ještě jednou rád poděkoval za pomoc,“ říká Daniel Koleška, vedoucí vzdělávání a komunikace v Zooparku Zájezd.

Projekt výsadby byl podpořen Nadací ČEZ a zaregistrován na portálu sazimebudoucnost.cz.

Sdílet:

Další články