Dobrovolníci pomohli s úpravou větrolamu

S dobrovolníky jsme v termínech 7. a 14. října zahájili přípravy na podzimní výsadbu stromů a keřů ve větrolamu nedaleko zoo. „V této přípravné fázi jsme vyřezali nepůvodní náletové dřeviny, které zde vyrostly za posledních 10 let, kdy jsme dělali poslední úpravu. Akce se zúčastnilo několik desítek dobrovolníků z okolí, za což jsme moc rádi. Cílem výsadby je co nejvíce se přiblížit původní skladbě dřevin, které se u nás běžně vyskytovaly. Chceme tím docílit i zvýšení biodiverzity v okolí zoo. V průběhu dalších týdnů vysadíme 800 stromů a keřů. Budou to duby, habry, ale třeba i jeřáby a další ovocné stromy,“ říká k akci ředitel Zooparku Zájezd Jiří Marek. Mezi dobrovolníky byli i žáci z nedaleké ZŠ Stehelčeves, kteří v létě připravili osvětové akce pro veřejnost přímo v areálu zoo. Den před akcí 7. října dokonce v zoo spali a zkoušeli si různé techniky přežití v přírodě pod dozorem lektorů ze spolku Bushcraftcode. 14. října pak proběhla dobrovolnická akce 72 hodin, kterou organizoval DDM Praha 6 – Vypich pod vedením Jana Holečka. „Součástí přípravy větrolamu pro výsadbu bylo i využití štěpky z vyřezaných keřů. Tu jsme použili pro vybudování několika stanovišť pro hmyz, plazy nebo obojživelníky. Rozkladem štěpky dojde k vytvoření kompaktních hromad plných různých štěrbin a skulin, kde pak mohou různé druhy živočichů najít útočiště a potravu. Moc se těšíme na jarní monitoringy, až budeme zjišťovat co vše se nám na stanovištích usídlilo,“ dodává vedoucí vzdělávání Daniel Koleška.

Další fáze projektu s účastí dobrovolníků by měla pokračovat 4. listopadu.

Foto: Daniel Koleška 

Sdílet:

Další články