Evropské suchozemské želvy

V roce 2022 jsme vybudovali novou expozici pro suchozemské želvy. Návštěvníci zde mohou spatřit všechny druhy suchozemských želv, které se vyskytují v Evropě – želvu zelenavou, želvu žlutohnědou a želvu vroubenou. Želvy vroubené a část želv zelenavých jsme získali ze Zoo Plzeň.