Příroda kolem zoo

Ačkoli se to na první pohled nemusí zdát, divoká příroda ve Středočeském kraji je velmi rozmanitá. V okolí naší zoo se můžete setkat s rozličnými druhy rostlin, bezobratlých či ptáků. Dokonce přímo v areálu jsou prosperující populace užovky hladké, ještěrky obecné a slepýše křehkého. V okolních lesích umisťujeme fotopasti, abychom měli představu o výskytu větších savců. Podařilo se nám takto zaznamenat např. jezevce lesního. Pro divoce žijící druhy zvířat průběžně instalujeme prvky podporující výskyt. Pro plazy umisťujeme monitorovací plachty, pod které se během teplých měsíců s oblibou uchylují. Dále jsou to např. ptačí budky, krmítka, úkryty pro menší savce (ježky, netopýry či plchy), hmyzí hotely nebo výsadba nektaronosných rostlin lákajících především motýly a další bezobratlé. Procházku do zoo si tak návštěvníci mohou zpestřit zajímavými pozorováními divoce žijících druhů zvířat.