NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu Zooparku Zájezd návštěvník souhlasí s dodržováním následujících bodů návštěvního řádu. Při porušení některého z bodů hrozí návštěvníkům pokuta. Pokud návštěvník způsobí jakékoliv škody na majetku, či újmy chovaným zvířatům, bude po něm vymáhána finanční náhrada dle platných právních předpisů ČR. Při opakovaném porušení budou neposlušní návštěvníci vyvedeni z areálu bez nároku na vrácení peněz za vstupné a nemusí být opětovně vpuštěni do areálu.

Při porušení některého z bodů prosíme o zkontaktování pracovníků Zooparku.
Doufáme, že k sobě i zvířatům budete ohleduplní a návštěvu si u nás užijete.

Jiří Marek, ředitel Zooparku Zájezd