NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu Zooparku Zájezd návštěvník souhlasí s dodržováním následujících bodů návštěvního řádu. Při porušení některého z bodů hrozí návštěvníkům pokuta. Pokud návštěvník způsobí jakékoliv škody na majetku, či újmy chovaným zvířatům, bude po něm vymáhána finanční náhrada dle platných právních předpisů ČR. Při opakovaném porušení budou neposlušní návštěvníci vyvedeni z areálu bez nároku na vrácení peněz za vstupné a nemusí být opětovně vpuštěni do areálu.

 • V celém areálu platí přísný zákaz krmení zvířat
 • Při vstupu do areálu návštěvník uděluje souhlas pro pořízení fotografického, video nebo audio záznamu jeho osoby, bez nároku na honorář či jakékoliv náhrady. Veškeré tyto záznamy může Zoopark Zájezd použít bez omezení.
 • Dětem mladším 15 let je povolen vstup pouze s doprovodem starším 18 let, jako jeho zákonným zástupcem.
 • Do průchozích expozic je vstup pouze na vlastní nebezpečí. Do neprůchozích expozic je přísný zákaz vstupu. V průběhu celé návštěvy zooparku dbejte na vlastní bezpečí a pohybujte se pouze ve vymezených prostorách pro návštěvníky. Dále je přísný zákaz vstupu přes zábrany u vystavovaných zvířat. Nenatahujte ruce k mřížím ani je skrz mříže neprostrkujte.
 • Je přísně zakázáno jakkoliv dráždit zvířata předměty, nepřiměřeným hlukem či kontaktem s nimi.
 • Vstup je zakázán opilým osobám a osobám, které vykazují požití omamných látek.
 • V areálu je zakázáno kouřit, jakýmkoliv způsobem znečisťovat a poškozovat prostředí či trhat flóru.
 • Na veškerá zvířata v areálu, s vyjímkou dětské kontaktní zoo, platí zákaz sahání.
 • Psi do areálu mohou pouze pod podmínkou, že neohrožují své okolí, jsou na vodítku či v tašce,  a nepřiměřeně neruší zvířata. okolí. Majitel je povinen po svém zvířeti uklidit.
 • Není povoleno v areálu produkovat hlasitou hudbu, hrát na nástroje či manipulovat s pyrotechnikou.
 • Do areálu nemohou osoby s infekčními nemocemi.

Při porušení některého z bodů prosíme o zkontaktování pracovníků Zooparku.
Doufáme, že k sobě i zvířatům budete ohleduplní a návštěvu si u nás užijete.

Jiří Marek, ředitel Zooparku Zájezd