Naučná stezka

Od hlavního parkoviště, které je od pokladny vzdálené asi 500 m, vede naučná stezka. V současnosti čítá již přes 10 zastavení a rozšířila se i do areálu zoo, kde kopíruje horní hranici velbloudího výběhu a vede směrem k relaxační zóně pro návštěvníky. První část naučné stezky finančně podpořil Středočeský kraj z Fondu pro environmentální vzdělávání. Tato část byla zhotovena v roce 2017 a vede od parkoviště k pokladně. Postupně byla naučná stezka doplněna o interaktivní prvky z přírodních materiálů od firmy Lesní svět, opět s finanční podporou Středočeského kraje. Dnes je možné se na naučné stezce dozvědět rozličné informace o divoké přírodě v okolí zoo, naučit se poznávat stopy zvířat, poznat potravní koloběh nebo si pomocí aplikace přehrát zvuky některých našich ptáků. Jednotlivá zastavení hojně využíváme i během vzdělávacích aktivit pro děti i veřejnost.