Rys ostrovid

Lynx lynx / European lynx

Největší kočkovitou šelmou Evropy je rys ostrovid. Žije samotářsky a v páru žije pouze dočasně v období říje. Samec však ve svém domovském okrsku může tolerovat jednu či více samic. V mnoha oblastech svého původního areálu výskytu byl vyhuben člověkem. V ČR dochází k úspěšné reintrodukci. Data k roku 2020 udávají, že evropská populace rysa (bez zahrnutí Ruska a Běloruska) čítá asi 8000 až 9000 jedinců, přičemž nejvíce jich je stále ve Skandinávii, Finsku, Pobaltí a Karpatech. V současnosti žije v ČR přibližně 100 jedinců.

Sdílet:

Adoptujte si mě

Přirostl jsem vám k srdci ?

Chcete být součástí mého života?

Staňte se mým adoptivním rodičem!

Vaše podpora má pro naši zoo velký význam.