Květomil modrý

Cyanerpes cyaneus / Red-legged honeycreeper

Vyskytuje se na velkém území od Mexika po východní pobřeží Brazílie. Žije ve skupinách o až 17 jedincích. Obývá koruny stromů především na okraji lesů či v sušších oblastech. Tím se liší od jiných druhů květomilů, které preferují spíše vlhčí podnebí. Samci mají dva šaty: svatební a prostý, zatímco samice mají celoročně pouze jeden šat. Samci jsou ve svatebním šatě velmi výrazní, modro-fialoví s tmavými křídly, ocasem, hřbetem a pruhem přes oko a jasně červenými končetinami. Opeření na temeni hlavy mají tyrkysově modré. V prostém šatě jsou méně nápadní, převážně nazelenalí s černými křídly. Tento prostý šat samci mají v době mimo hnízdění. Samice a mladí ptáci jsou převážně zelení se slabě pruhovanou spodní částí těla. Končetiny jsou u samic červeno-hnědé a u mladých ptáků hnědé. Tento druh najdete ve skleníku v expozičním celku Latinská Amerika.

Sdílet:

Adoptujte si mě

Přirostl jsem vám k srdci ?

Chcete být součástí mého života?

Staňte se mým adoptivním rodičem!

Vaše podpora má pro naši zoo velký význam.