Želva žlutohnědá

Testudo graeca / Mediterranean spur-thighed tortoise

Želva zelenavá je poměrně nejrozšířenějším druhem želvy na naší planetě. Najdeme ji od Španělska po Kavkaz. Žije v křovinách, na loukách a písečných dunách. Je býložravá, ale přijímá i masitou stravu a může se živit i trusem kopytníků nebo jiných savců. Je teplomilnější, než velmi podobná želva zelenavá, se kterou se její výskyt může překrývat. Tento druh je k vidění v letní sezoně ve venkovním pro evropské suchozemské želvy.

Sdílet:

Adoptujte si mě

Přirostla jsem vám k srdci ?

Chcete být součástí mého života?

Staňte se mým adoptivním rodičem!

Vaše podpora má pro naši zoo velký význam.