Zoopark Zájezd podporuje protest proti vzniku evropského seznamu zvířat povolených pro soukromý chov. Podepsat ho můžete i vy

Dvě podpisová místa proti vzniku tzv. pozitivních seznamů zvířat, které by obsahovaly druhy zvířat povolené pro zájmový chov v zemích Evropské unie, zřídil Zoopark Zájezd. Přidává se tak k podpisové akci, která má upozornit na nesmyslnost myšlenky vzniku takového celoevropského seznamu, jehož přijetí prosazuje několik aktivistických skupin ze západní Evropy. Podobné seznamy už fungují na národní úrovni v několika zemích EU a například v Nizozemsku zakazují chov křečíků džungarských a Roborovského, v Belgii zase činčil a ve Slovinsku většiny papoušků až na vybrané tři desítky běžnějších druhů.

„V zoologických zahradách máme omezenou kapacitu a můžeme se tedy věnovat chovu jen některých druhů. Spolupráce se soukromými chovateli je proto naprosto zásadní. Soukromníci mají velmi často časové, prostorové i finanční možnosti, které jim můžeme závidět. Mohou se zaměřovat na málo známé nebo opomíjené druhy zvířat a společně se zoologickými zahradami se tak podílet na jejich ochraně. Jsem přesvědčen, že bychom si měli dobrých chovatelů vážit a ne jim jejich činnost zakazovat prostřednictvím pozitivních seznamů. Naše zoo je známá pro velkou kolekci chameleonů. Nebýt spolupráce se soukromými chovateli z celé Evropy, nikdy bychom nebyli schopni takovou kolekci vytvořit a udržet,“ říká ředitel Zooparku Zájezd Jiří Marek. Druhy, které nejsou uvedeny na pozitivním seznamu, si sice soukromí chovatelé mohou ponechat, ale musí oddělit samce a od samic a zabránit jim v dalšímu rozmnožování. Navíc se musí registrovat podobně jako u ohrožených druhů spadajících do CITES a zvířata nesmí přemisťovat ani prodat. Mohou si je tedy ponechat pouze „na dožití“.

Přijetí pozitivního seznamu zvířat platného v celé Evropské unii by se dotklo jak chovatelů, tak majitelů domácích mazlíčků. Evropský parlament loni na podzim na základě podnětu aktivistických organizací vyzval Evropskou komisi, aby vypracovala studii vhodnosti a proveditelnosti takového celounijního pozitivního seznamu zvířat. Evropská komise vypsala na realizátora studie soutěž, do které se mohou zájemci hlásit do 15. září. Vybraná společnost poté bude zjišťovat názory na vznik evropského pozitivního seznamu zvířat ve všech členských zemích EU včetně České republiky. Právě vítězi soutěže na sepsání studie proveditelnosti pozitivního seznamu zvířat je určena podpisová akce pořádaná v České republice.

Podpis pod protest proti zavedení celoevropského pozitivního seznamu zvířat může přidat kdokoli, aniž by sám choval nějaké zvíře. Podmínkou je plnoletost. Podpisové archy jsou k dispozici v obou pokladnách Zooparku Zájezd a jsou označené žlutým logem „STOP pozitivním seznamům“.

Více o problematice pozitivních seznamů se dočtete např. na webu Ararauna.cz:

Sdílet:

Další články